Beste patiënt van kliniek drwever,

 

In de komende periode zal kliniek drwever volgende de adviezen van de overheid een start gaan maken met de na controles en behandelingen. 

 

Op dinsdag 21 april jl. is bevestigd dat de klinieken reguliere werkzaamheden op aangepaste schaal en op veilige wijze vanaf 28 april a.s. mogen hervatten. 

Dit houdt in dat er met de volgende zaken rekening moet worden gehouden.

 

 

Risico beperken

 

Volledigheidshalve treft u onderstaand nogmaals de extra maatregelen aan: 

 

Onze richtlijnen op infectiepreventie behoren in Nederland tot de hoogte in Europa. In onze kliniek passen wij dit zorgvuldig en professioneel toe. Alle oppervlakken en deurknoppen worden goed schoon gehouden en na ieder bezoek met alcohol afgenomen. 

Wij plannen meer tijd tussen de patiënten voor preventie van zowel de wachtruimte als de behandelkamer. 

 

Met deze maatregelen menen wij, gezien de omstandigheden, een maximale inspanning te hebben gedaan om het risico bij u en bij ons tot een minimum terug te brengen. Het risico op COVID besmetting blijft echter altijd aanwezig. Het is zowel bij onze patiënten als voor ons team van belang hierbij stil te staan en dit risico gezamenlijk te wegen en te aanvaarden. 

 

Wij zijn blij dat wij weer kunnen hervatten met de werkzaamheden en hopen u binnenkort weer in onze kliniek te mogen verwelkomen

 

Hartelijke groet, 

 

Team kliniek drwever