KWALITEIT

Binnen kliniek drwever houden wij ons strikt aan ethische gedragscodes voor vormchirurgie. Deze code is enerzijds een kwestie van fatsoen. Anderzijds gaat het om formele richtlijnen van de overheid, de Nederlandse KNO-vereniging, de Nederlandse Stichting Esthetische Geneeskunde (NSEG) of de Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie (NVPC).  

Alle chirurgische ingrepen vinden plaats in een moderne klasse-1 geaccrediteerde operatiekamer. Na een behandeling kunt u ons zeven dagen per week 24/7 telefonisch bereiken. In het onwaarschijnlijke geval van een complicatie die klinische opname vereist, hebben wij hierover een afspraak met het Leids Universitair Medisch Centrum. De afgelopen jaren is dit overigens nog nooit voorgekomen. 

Privacy is van groot belang voor ons. Binnen kliniek drwever werken we in een privacy beschermde EPD omgeving en al onze computers zijn met een dubbel wachtwoord vergrendeld. Uw foto's zullen nimmer, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming, openbaar worden getoond.

VEILIGHEID

Veiligheid is voor ons essentieel. Ernstige complicaties (met blijvende gevolgen) rondom een operatie zijn gelukkig zeer zeldzaam. De afgelopen jaren hebben wij dat gelukkig bij geen van onze patiënten meegemaakt. In 2013 - 2017 was het aantal complicaties waarbij binnen 4-6 weken een tweede operatie nodig was 0%. Toch moet u ondanks alles alert zijn. Wanneer er complicaties optreden zijn permanente gevolgen vaak te voorkomen door tijdig in te grijpen. Hieronder ziet u mogelijke complicaties en tussen haakjes het percentage zoals gedurende de afgelopen jaren bij dokter Wever opgetreden : 

Nabloeding na een neuscorrectie ( <1%)

Nadruppelen van bloed is normaal na een neuscorrectie, mede doordat dokter Wever geen neustampons gebruikt. Xylomethazoline (handelsnaam: Otrivin) druppels en wat geduld zijn meestal voldoende. Mocht u het bloeden niet onder controle krijgen dan dient u contact met ons op te nemen. 

 

Zenuwletsel na een facelift ( 0% ) 

Het risico op een letsel aan de aangezichtszenuw bij een deep-plane facelift ligt rond de  1- 2 %. Meestal betreft het een zenuwtakje naar de onderlip, echter ook de lachzenuw kan betrokken zijn alsook de zenuwtak die de wenkbrauwen optilt. Hoewel erg vervelend, is de verminderde functie doorgaans van tijdelijke aard. Herstel kan echter wel 1,5 tot 4 maanden duren.

 

Nabloeding na een facelift (5%)

Een nabloeding kenmerkt zich door een, meestal snel ontstane, zwelling van één zijde van het gelaat of hals die drukkend of pijnlijk is. Indien zich zo'n situatie voordoet, neem dan direct contact met ons op. Meestel treedt een nabloeding binnen enkele uren op.

 

Infectie na neuscorrectie (<1%)

Infecties direct rondom een neusoperatie zijn zeldzaam. De infecties die wij binnen kliniek drwever hebben gezien treden vaak pas na enkele weken, soms zelfs maanden op. Blijf dus alert wanneer uw gelaat of neus pijnlijk wordt en rood uitziet. De meeste infecties zijn goed met antibiotica te behandelen en genezen restloos. Wordt er echter niet ingegrepen dan kan de schade permanent zijn. 

 

Kortademig, pijn op de borst (0%)

Kortademigheid en pijn op de borst of drukkend kan onder andere  passen bij een longembolie. Neem contact met ons op wanneer u hier last van heeft.

 

Handelen bij spoedgevallen

Tijdens het weekend, buiten openingstijden en feestdagen is kliniek drwever altijd telefonischbereikbaar op de spoednummers via 070 205 78 11 

Indien er sprake is van een levensbedreigende situatie moet u direct 112 bellen.